Kirurgjia Orale

Kirurgjia është një nga degët më të rëndësishme të fushës së dentistrisë. Ndërhyrja kirurgjikale më e shpeshtë në një kabinet dentar është padyshim heqja e dhëmbëve (Extraksioni).Në specialitetin e kirurgjisë orale futen edhe proçedura të tjera si:

Klinika jonë i ofron të gjitha këto shërbime për pacientët e saj nga mjeku specialist kirurg Oro-Maksilo-Facial. Çdolloj trajtimi kirurgjikal paraprihet nga hapja e kartelës mjekësore dentare,ekzaminimi oral dhe radiologjik,hartimi i planit të trajtimit, i cili i shpjegohet pacientit në detaje si dhe përshkrimi i mjekimit parandalues ose profilaktik sipas rastit. Të gjitha proçedurat kirurgjikale kryhen nën efektin e anestezisë lokale.

Klinika Dentare Glob është e pajisur me të gjithë instrumentariumin modern të nevojshëm për çdo ndërhyrje kirurgjikale dhe implantare,të cilat kryhen absolutisht në kushte të sterilitetit maksimal.

Se la polpa è danneggiata da vari agenti, i più importanti dei quali sono i batteri, non può ripararsi, i batteri e i loro prodotti la infettano e causano necrosi pulpare. Se il trattamento canalare non viene effettuato in modo tempestivo, a ascesso (infezione) può formarsi nella parte superiore della radice e causare un notevole dolore. Anche se non c’è dolore, l’osso che fissa il dente alla mascella può essere danneggiato. Senza trattamento, potrebbe essere necessario rimuovere il dente.

Il trattamento endodontico nella nostra clinica viene eseguito da un medico specialista endodontico con l’ausilio di moderni dispositivi per la ricerca dei canali e il trattamento dell’allargamento meccanico.

×