Protetika Dentare

Protetika Dentare

Proteza është një zëvendësuese artificiale ( e përbërë nga materiale johumane) për një pjesë të munguar të trupit. Në fushën e stomatologjisë flasim për proteza dentare në rastin e zëvendësimit të dhëmbëve të munguar,të cilat ndahen në:

  • Kurorat dentare( këllëfet)
  • Urat dentare
  • Protezat e pjesshme
  • Protezat totale

Mungesat në harkun dentar ose dhëmbët e shkatërruar dëmtojnë funksionin përtypës të nofullave. Mungesat  në  zonën e përparme të gojës janë totalisht joestetike dhe ndikojnë jo vetëm  në të  folurën por  edhe në vetëbesimin e pacientit.

Klinika jonë ofron shërbimin protetik të specializuar nga mjekë me përvojë shumë-vjeçare në këtë fushë,në bashkëpunim me laboratorë të pajisur me teknologji moderne e bashkëkohore.

Qëllimi i trajtimit protetik përfshin ndër të tjera rikthimin e normalititetit të:

  • Përtypjes
  • Estetikës
  • Fonetikës /Artikulimit

Të gjitha punimet laboratorike realizohen me materiale dentare të çertifikuar, të kontrolluara dhe të miratuara nga organizmat përgjegjës europiane,amerikane dhe botërore.

×